Responsable de les dades personals

D’acord amb l’exigència establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web https://www.arrelsvoladores.cat/ així com les xarxes socials, en endavant el “lloc web” li pertanyen a Berta Garriga, amb domicili el 08736 Font-Rubí, en endavant “Arrels Voladores” , i el correu electrònic de contacte del qual és berta.arrelsvoladores@gmail.com

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament:

Nom i correu electrònic per a newsletter: amb el consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, se sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s’informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels productes oferts per Arrels Voladores.

Si l’usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels pares o tutors legals per lliurar les dades personals. Arrels Voladores no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l’usuari no compleix allò indicat aquí.

Arrels Voladores en tot moment vetllarà perquè l’ús que es dóna al tractament de les dades personals de l’usuari es facin de la manera més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets de rectificació i cancel·lació, tot això en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint a berta.arrelsvoladores@gmail.com

En cap moment Arrels Voladores no compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per complir amb els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l’administració del lloc web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les

Els comentaris dels visitants poden ser revisats per un servei de detecció automàtica d’spam.

Formulari de Publicitat

Se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a Arrels Voladores, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per Arrels Voladores, perquè s’afegeixi a un fitxer automatitzat d’email màrqueting gestionat per l’encarregat del tractament que s’indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció s’ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

Encarregats del tractament

Arrels Voladores necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els acords de confidencialitat deguts i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres fins no autoritzades pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

Mailchimp: utilitzada per automatitzar els butlletins d’informació comercial i enviar al correu electrònic del titular de les dades, publicitat dels productes i/o serveis oferts al lloc web. Servei a càrrec de l’empresa The Rocket Science Group LLC, ubicada als Estats Units d’Amèrica. Posseeix un conveni de seguretat denominat Escut de Privadesa, conforme a les exigències del Comitè Europeu de Protecció de Dades que es pot consultar aquí. Per a més informació sobre la vostra política de privadesa podeu introduir a https://mailchimp.com/legal/privacy/

Gmail: és un servei de correu electrònic, ofert per l’empresa Google LLC, ubicada el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA Compta amb la subscripció de l’Escut de la privadesa entre la UE-EUA. i Escut de la privadesa entre Suïssa – EUA, que pot ser consultat en aquesta web. Podeu veure més informació sobre la política de privadesa aquí a https://policies.google.com/privacy?hl=ca

Píxel de Facebook: eina d’anàlisi per a publicitat, utilitzat per conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc., que està ubicada el 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d’Amèrica. En cas d’estar fora dels Estats Units d’Amèrica o Canadà, l’entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba ubicada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Posseeix la certificació del marc de l’Escut de la privadesa de la Unió Europea i els EUA i del marc de l’Escut de la privadesa de Suïssa i els EUA, com es pot evidenciar en aquest enllaç. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa introduïu a https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics: Servei d’anàlisi web, per veure les estadístiques de l’ús del lloc web, Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units, compta amb la subscripció de l’Escut de la privadesa entre la UE-EUA. que es pot consultar en aquesta web. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

WhatsApp: Eina utilitzada per a la comunicació amb els usuaris, compradors, clients i participants a través de l’empresa WhatsApp Ireland Limited (per als que es troben ubicats a Europa), es pot contactar a través de l’enllaç i la seva política de privadesa pot observar-se en aquesta web.

Facebook: Eina utilitzada com a xarxa social i per tal de connectar-se amb usuaris, clients, compradors i participants, el servei és prestat per l’empresa Facebook Ireland Ltd. (no viuen als Estats Units d’Amèrica oa Cànada) pot contactar a 4 Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda i la seva política de privadesa es poden observar https://www.facebook.com/privacy/explanation

En casos puntale Arrels Voladores podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuve a la realització d’una determinada tasca; si això succeís La Cassola de Rubí notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons el cas.

Polítiques relacionades amb la newsletter

Aquestes polítiques s’entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats al lloc web, i tots dos seran d’igual aplicació al moment d’una controvèrsia. La política de privadesa i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

S’entendrà com a newsletter el butlletí digital que Arrels Voladores realitza i que fa arribar els seus subscriptors a través d’un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, al qual l’usuari s’ha subscrit de manera voluntària.

Arrels Voladores no està en l’obligació d’enviar en períodes de temps definits la newsletter, per la qual cosa és totalment lliure de fer-ho quan ho estimi convenient. L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que trobareu al peu de pàgina de la newsletter.

L’usuari no haurà de compartir el contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d’autor de La Cassola de Rubí. L’únic canal de distribució possible és l’administrat i/o autoritzat per Arrels Voladores.

Arrels Voladores no es farà responsable pel contingut de tercers exposat a la newsletter, qualsevol controvèrsia que sorgeixi haurà de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa esment.

Tot el material que s’exposa a la newsletter està protegit per drets d’autor a favor d’Arrels Voladores, i en el cas de pertànyer a tercers, s’entendrà que Arrels Voladores té l’autorització deguda per utilitzar-lo com s’hagi convingut amb l’autor.

Durada del tractament de dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics:

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar qualsevol comentari de seguiment automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Per als usuaris que es registren al nostre lloc web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al vostre perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la vostra informació personal en qualsevol moment. Els administradors del lloc web també poden veure i editar aquesta informació. Serà pel temps que el titular de les dades vulgui romandre a la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi, de forma automàtica com s’indica a cada butlletí, o escrivint a berta.arrelsvoladores@ gmail.com

X