Xerrades PEL CANVIXerrades…Per a prendre consciència de la crisi climàtica, per a observar quins dels nostres hàbits perjudiquen al nostre planeta…

Però també a nosaltres mateixes: Per a ser auto-crítiques sense oblidar-nos de les auto-cures i les cures als altres, per apoderar-nos aprenent a necessitar menys i, a agrair més. Per a lluitar contra una crisi social i ambiental des de la col·laboració i la sensibilitat.